Milieu
       
 
SHB Advies
ISO-Certificering
Kwaliteit
Milieu
Systeem onderhoud
De praktijk
 Contact
      Privacyverklaring


SHB Advies

Schoterbosstraat 1
2023 TR Haarlem
KvK: 37085780 


Bianca Oostenveld
Telefoon: 06 - 53 96 80 61

 

Duurzaam ondernemen c.q. de circulaire economie
Voor veel bedrijven bestaat al een producentenverantwoordelijkheid en de verwachting is dat de (Europese) regelgeving de komende jaren toeneemt. Bedrijven houden bij het ontwerp, de productie en toepassing van producten steeds meer rekening met de problemen die het product in de afvalfase kan veroorzaken. Ook nu al, nu dwingende regelgeving nog beperkt is.

SHB Advies begeleidt bedrijven bij de invoering van een milieuzorgsysteem. Door milieu-effecten in kaart te brengen en zichtbaar te maken, kan het milieubelastende effect van veel activiteiten geminimaliseerd worden. Het harde eindresultaat is een aanzienlijke, jaarlijks terugkerende besparing op verwijderingskosten en een milieubewuste (ketengerichte) bedrijfsvoering.


Winst op meerdere terreinen

Met een investering in het ‘groene karakter’ van uw onderneming boekt u niet alleen financiële voordelen, maar toont u uw medewerkers, uw collega-ondernemers, klanten én de buitenwereld dat u een vooruitstrevende onderneming bent. Met een gedegen milieuzorgsysteem boekt u winst op meerdere terreinen. Onderschat het effect niet.